Câu hỏi Tự Luận

Rút gọn rồi chứng minh rằng biểu thức sau không âm với mọi giá |

Câu hỏi:

Rút gọn rồi chứng minh rằng biểu thức sau không âm với mọi giá trị của x: 

x4+x3+x+1x4x3+2x2x+1

Bạn đang xem: Rút gọn rồi chứng minh rằng biểu thức sau không âm với mọi giá |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!