Câu hỏi Tự Luận

rút gọn 17/34 |

Câu hỏi:

Rút gọn:

a)1734      b)2025   c)1535d)10.(4)20.14   e)32.9.1018.15.16   f)35.44+3563

Bạn đang xem: rút gọn 17/34 |

Xem lời giải

Trả lời:

a)12b)45c)37d)17e)23f)25

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!