Câu hỏi Trắc nghiệm

Read the passage, choose the best answer.Lunar New Year, or Tet, is Vietnam’s main holiday. It is the most important occasion in the year which falls sometimes between 19th january and 20th F |

Câu hỏi:

Read the passage, choose the best answer.

Lunar New Year, or Tet, is Vietnam’s main holiday. It is the most important occasion in the year which falls sometimes between 19th january and 20th February on the Western calendar. Tet marks the beginning of spring and the start of a new year.

Bạn đang xem: Read the passage, choose the best answer.Lunar New Year, or Tet, is Vietnam’s main holiday. It is the most important occasion in the year which falls sometimes between 19th january and 20th F |

Tet’s preparations and celebrations nowadays are shorter than those in the past. Streets are decorated with coloured lights and red banners. Shops are full of goods. People are busy buying gifts, cleaning and decorating their houses and cooking traditional foods.

Houses are often decorated with plants and flowers at this time. Peach blossom is traditional at Tet in the North while apricot blossom is traditional in the South. The kumquat tree with its ripe deep orange fruits is popular throughout the country. One of Tet’s most special foods is Banh Chung, which is made from sticky rice, green beans and fatty pork. Mut, which is candied fruits such as sugared apples, plums or tomatoes, is also popular.

* Một số từ mới:

– mark (v): đánh dấu

– preparation (n): sự chuẩn bị

– ripe deep orange fruits: quả chín vàng rộm

– plum (n): quả mận

What do people do in Tet?

Xem lời giải

Trả lời:

Người ta làm gì vào dịp tết?

A.Mọi người mua quà tặng, dọn dẹp và trang trí nhà cửa và nấu các món ăn truyền thống.

B.Mọi người thưởng thức các món ăn truyền thống.

C.Mọi người dọn dẹp nhà cửa của họ và chờ đợi bước chân đầu tiên.

D.Người ta trồng cây quanh nhà.

Thông tin:

People are busy buying gifts, cleaning and decorating their houses and cooking traditional foods.

(Mọi người bận rộn mua quà tặng, dọn dẹp và trang trí nhà cửa và nấu các món ăn truyền thống.)

Xem Bài Dịch 

Tết Nguyên đán, hay Tết, là ngày lễ chính của người Việt. Đây là dịp quan trọng nhất trong năm đôi khi rơi vào giữa ngày 19 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 theo lịch phương Tây. Tết đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân và bắt đầu một năm mới.Việc chuẩn bị và tổ chức Tết ngày nay ngắn hơn so với trước đây. Đường phố được trang trí với đèn màu và biểu ngữ màu đỏ. Cửa hàng đầy hàng hóa. Mọi người bận rộn mua quà tặng, dọn dẹp và trang trí nhà cửa và nấu các món ăn truyền thống.Nhà thường được trang trí bằng cây và hoa vào thời điểm này. Hoa đào là loài hoa truyền thống vào dịp Tết ở miền Bắc trong khi hoa mai là truyền thống ở miền Nam. Cây quất với quả màu cam chín rất phổ biến khắp cả nước. Một trong những món ăn đặc biệt nhất trong Tết là Bánh Chưng, được làm từ gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn. Mứt, đó là các loại trái cây kẹo như táo có đường, mận hoặc cà chua, cũng rất phổ biến.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Trắc nghiệm

Read the passage, choose the best answer.Lunar New Year, or Tet, is Vietnam’s main holiday. It is the most important occasion in the year which falls sometimes between 19th january and 20th F |

Câu hỏi:

Read the passage, choose the best answer.

Lunar New Year, or Tet, is Vietnam’s main holiday. It is the most important occasion in the year which falls sometimes between 19th january and 20th February on the Western calendar. Tet marks the beginning of spring and the start of a new year.

Bạn đang xem: Read the passage, choose the best answer.Lunar New Year, or Tet, is Vietnam’s main holiday. It is the most important occasion in the year which falls sometimes between 19th january and 20th F |

Tet’s preparations and celebrations nowadays are shorter than those in the past. Streets are decorated with coloured lights and red banners. Shops are full of goods. People are busy buying gifts, cleaning and decorating their houses and cooking traditional foods.

Houses are often decorated with plants and flowers at this time. Peach blossom is traditional at Tet in the North while apricot blossom is traditional in the South. The kumquat tree with its ripe deep orange fruits is popular throughout the country. One of Tet’s most special foods is Banh Chung, which is made from sticky rice, green beans and fatty pork. Mut, which is candied fruits such as sugared apples, plums or tomatoes, is also popular.

* Một số từ mới:

– mark (v): đánh dấu

– preparation (n): sự chuẩn bị

– ripe deep orange fruits: quả chín vàng rộm

– plum (n): quả mận

What do people do in Tet?

Xem lời giải

Trả lời:

Người ta làm gì vào dịp tết?

A.Mọi người mua quà tặng, dọn dẹp và trang trí nhà cửa và nấu các món ăn truyền thống.

B.Mọi người thưởng thức các món ăn truyền thống.

C.Mọi người dọn dẹp nhà cửa của họ và chờ đợi bước chân đầu tiên.

D.Người ta trồng cây quanh nhà.

Thông tin:

People are busy buying gifts, cleaning and decorating their houses and cooking traditional foods.

(Mọi người bận rộn mua quà tặng, dọn dẹp và trang trí nhà cửa và nấu các món ăn truyền thống.)

Xem Bài Dịch 

Tết Nguyên đán, hay Tết, là ngày lễ chính của người Việt. Đây là dịp quan trọng nhất trong năm đôi khi rơi vào giữa ngày 19 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 theo lịch phương Tây. Tết đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân và bắt đầu một năm mới.Việc chuẩn bị và tổ chức Tết ngày nay ngắn hơn so với trước đây. Đường phố được trang trí với đèn màu và biểu ngữ màu đỏ. Cửa hàng đầy hàng hóa. Mọi người bận rộn mua quà tặng, dọn dẹp và trang trí nhà cửa và nấu các món ăn truyền thống.Nhà thường được trang trí bằng cây và hoa vào thời điểm này. Hoa đào là loài hoa truyền thống vào dịp Tết ở miền Bắc trong khi hoa mai là truyền thống ở miền Nam. Cây quất với quả màu cam chín rất phổ biến khắp cả nước. Một trong những món ăn đặc biệt nhất trong Tết là Bánh Chưng, được làm từ gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn. Mứt, đó là các loại trái cây kẹo như táo có đường, mận hoặc cà chua, cũng rất phổ biến.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!