Câu hỏi Trắc nghiệm

Read the passage carefully and answer the question.Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and mo |

Câu hỏi:

Read the passage carefully and answer the question.

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

Bạn đang xem: Read the passage carefully and answer the question.Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and mo |

biết

How many bridges across the Han River?

Xem lời giải

Trả lời:

Tạm dịch: 

Có bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Hàn?

A.3

B.4

C.5

Thông tin:

There are five bridges across the river.

(Có năm cây cầu bắc qua dòng sông này.)

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!