Câu hỏi Trắc nghiệm

Quyền nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân? |

Câu hỏi:

Quyền nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

Xem lời giải

Trả lời:

Tự do nghiên cứu khoa học quyền sáng tạo của công dân

Chọn đáp án C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!