Câu hỏi Trắc nghiệm

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng? |

Câu hỏi:

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương trình điện li đúng: H2CO3

2H+ + CO32-.        

A và D sai vì CuSO4, NaOH là các chất điện li mạnh.

C sai vì H2S là chất điện li yếu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!