Câu hỏi Trắc nghiệm

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng? |

Câu hỏi:

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương trình điện li đúng: H2CO3

2H+ + CO32-.        

A và D sai vì CuSO4, NaOH là các chất điện li mạnh.

C sai vì H2S là chất điện li yếu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!