Câu hỏi Trắc nghiệm

Phương thức biểu đạt chính trong Chịsẽgọiembằngtên là gì? |

Câu hỏi:

Phương thức biểu đạt chính trong Chị sẽ gọi em bằng tên là gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Phương thức biểu đạt chính trong Chị sẽ gọi em bằng tên là tự sự.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!