Câu hỏi Trắc nghiệm

Phương thức biểu đạt chính trong Chịsẽgọiembằngtên là gì? |

Câu hỏi:

Phương thức biểu đạt chính trong Chị sẽ gọi em bằng tên là gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Phương thức biểu đạt chính trong Chị sẽ gọi em bằng tên là tự sự.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!