Câu hỏi Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây về tinh bộtkhôngđúng? |

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây về tinh bột không đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Tinh bột bị thủy phân trong môi trường axit. Phương trình minh họa:

 Phát biểu nào sau đây về tinh bộtkhôngđúng? (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!