Câu hỏi Trắc nghiệm

Phản ứng hòa tan đá CaCO3bằng dung dịch HCl có tốc độ lớn nhất trong thí nghiệm nào |

Câu hỏi:

Phản ứng hòa tan đá CaCO3bằng dung dịch HCl có tốc độ lớn nhất trong thí nghiệm nào

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án đúng là:D

Phản ứng hòa tan đá CaCO3bằng dung dịch HCl có tốc độ lớn nhất trong thí nghiệm: Nghiền nhỏ đá vôi và dùng dung dịch HCl 2M.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!