Câu hỏi Trắc nghiệm

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là |

Câu hỏi:

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

C2H5OH + CH3COOHCH3COOC2H5+ H2O

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là etyl axetat (CH3COOC2H5)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!