Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhữngcánhbuồm là văn bản thuộc thể loại? |

Câu hỏi:

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại?

Xem lời giải

Trả lời:

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại thơ

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!