Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhữngcánhbuồm là sáng tác của ai? |

Câu hỏi:

Những cánh buồm là sáng tác của ai?

Xem lời giải

Trả lời:

Những cánh buồm là sáng tác của Hoàng Trung Thông

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!