Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhữngcánhbuồm là sáng tác của ai? |

Câu hỏi:

Những cánh buồm là sáng tác của ai?

Xem lời giải

Trả lời:

Những cánh buồm là sáng tác của Hoàng Trung Thông

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!