Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhữngcánhbuồm in trong tập thơ nào? |

Câu hỏi:

Những cánh buồm in trong tập thơ nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Những cánh buồm in trong tập thơ cùng tên.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!