Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Mây và sóng? |

Câu hỏi:

Nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Mây và sóng?

Xem lời giải

Trả lời:

Hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ mang nhiều giá trị đặc sắc.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!