Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Mây và sóng? |

Câu hỏi:

Nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Mây và sóng?

Xem lời giải

Trả lời:

Hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ mang nhiều giá trị đặc sắc.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!