Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhận xét nào sau đây đúng ? |

Câu hỏi:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

A sai, amin là CnH2n+2-2k+xNxnên số H lẻ khi số N lẻ và số H chẵn khi số N chẵn.

B sai, anilin có nhóm –NH2hoạt hóa nhân thơm nên phản ứng thế brom dễ hơn benzen.

C đúng, anilin có tính bazơ nhưng rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím ẩm.

D sai, etylamin làm dung dịch quỳ tím hóa xanh.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!