Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhân vật trữ tình trong bài thơ Mây và sóng là? |

Câu hỏi:

Nhân vật trữ tình trong bài thơ Mây và sóng là?

Xem lời giải

Trả lời:

Nhân vật trữ tình là con người “đồng dạng” của tác giả – nhà thơ hiện ra từ văn bản.=>Nhân vật trữ tình trong văn bản trên là em bé.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!