Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhân vật chính trong bài thơ Nhữngcánhbuồm là ai? |

Câu hỏi:

Nhân vật chính trong bài thơ Những cánh buồm là ai?

Xem lời giải

Trả lời:

Nhân vật chính trong bài thơ là cha và con.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!