Câu hỏi Trắc nghiệm

Nhà văn Mark Victor Hansen thường diễn thuyết về đề tài cuộc sống và hướng đến con người, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Nhà văn Mark Victor Hansen thường diễn thuyết về đề tài cuộc sống và hướng đến con người, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Đúng.

– Nhà văn Mark Victor Hansen thường diễn thuyết về đề tài cuộc sống và hướng đến con người.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!