Câu hỏi Trắc nghiệm

Nguyên tố halogen nào có trong hợp chất tạo nên men răng của người và động vật? |

Câu hỏi:

Nguyên tố halogen nào có trong hợp chất tạo nên men răng của người và động vật?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Flo có trong hợp chất tạo nên men răng của người và động vật

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!