Câu hỏi Tự Luận

Ngũ giác đều ABCDE có các đường chéo AC và BE cắt nhau ở K |

Câu hỏi:

Ngũ giác đều ABCDE có các đường chéo AC và BE cắt nhau ở K. Chứng minh rằng CKED là hình thoi.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Ngũ giác đều ABCDE có các đường chéo AC và BE cắt nhau ở K |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!