Câu hỏi Trắc nghiệm

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò gì? |

Câu hỏi:

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò diễn giả.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!