Câu hỏi Trắc nghiệm

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò gì? |

Câu hỏi:

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò diễn giả.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!