Câu hỏi Trắc nghiệm

Ngoài làm thơ, Ta-go còn hoạt động trên lĩnh vực nào? |

Câu hỏi:

Ngoài làm thơ, Ta-go còn hoạt động trên lĩnh vực nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Ta- go làm thơ từ hồi niên thiếu và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!