Câu hỏi Trắc nghiệm

Ngoài làm thơ, Ta-go còn hoạt động trên lĩnh vực nào? |

Câu hỏi:

Ngoài làm thơ, Ta-go còn hoạt động trên lĩnh vực nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Ta- go làm thơ từ hồi niên thiếu và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!