Câu hỏi Trắc nghiệm

Nghĩa chuyển của từ “quả”? |

Câu hỏi:

Nghĩa chuyển của từ “quả”?

Xem lời giải

Trả lời:

Qủa tim là từ chuyển nghĩa của từ quả theo phương thức ẩn dụ

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!