Câu hỏi Trắc nghiệm

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánhnắngchảyđầyvai? |

Câu hỏi:

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai?

Xem lời giải

Trả lời:

Nghệ thuật ẩn dụ được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Trắc nghiệm

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánhnắngchảyđầyvai? |

Câu hỏi:

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai?

Xem lời giải

Trả lời:

Nghệ thuật ẩn dụ được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!