Câu hỏi Trắc nghiệm

Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ gì? |

Câu hỏi:

Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ “Tặng hội đền tín đồ Ấn Độ giáo”.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!