Câu hỏi Tự Luận

Một mảnh vườn hình tam giác ABC có một cái giếng D nằm trên cạnh BC |

Câu hỏi:

Một mảnh vườn hình tam giác ABC có một cái giếng D nằm trên cạnh BC. Hãy chia mảnh vườn thành hai phần có diện tích bằng nhau bởi một đường thẳng đi qua D.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình tam giác ABC có một cái giếng D nằm trên cạnh BC |

Trả lời:

Nếu D là trung điểm BC thì DA là đường thẳng phải dựng. Nếu D không là trung điểm của BC, qua trung điểm M của BC kẻ đường thẳng song song với DA cắt AB tại E. DE là đường thẳng cần dựng.

Thật vậy, do EM // AD nên:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!