Câu hỏi Tự Luận

Một lớp có 30 học sinh. Cuối năm, xếp loại có 15 học sinh khá |

Câu hỏi:

Một lớp có 30 học sinh. Cuối năm, xếp loại có 15 học sinh khá, 9 học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình.

1. Tính tỉ số phần trăm học sinh khá, giỏi, trung bình.

Bạn đang xem: Một lớp có 30 học sinh. Cuối năm, xếp loại có 15 học sinh khá |

2. Dựng biểu đồ dưới dạng cột và dưới dạng ô vuông.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Tỉ số phần trăm học sinh khá so với cả lớp là: 

1530=0,5=50%

Tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp là: 

930=0,3=30%

Tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với cả lớp là

100% − (50% + 30%) = 20%.

2. Dựng biểu đồ.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!