Câu hỏi Tự Luận

Một lớp có 30 học sinh. Cuối năm, xếp loại có 15 học sinh khá |

Câu hỏi:

Một lớp có 30 học sinh. Cuối năm, xếp loại có 15 học sinh khá, 9 học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình.

1. Tính tỉ số phần trăm học sinh khá, giỏi, trung bình.

Bạn đang xem: Một lớp có 30 học sinh. Cuối năm, xếp loại có 15 học sinh khá |

2. Dựng biểu đồ dưới dạng cột và dưới dạng ô vuông.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Tỉ số phần trăm học sinh khá so với cả lớp là: 

1530=0,5=50%

Tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp là: 

930=0,3=30%

Tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với cả lớp là

100% − (50% + 30%) = 20%.

2. Dựng biểu đồ.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!