Câu hỏi Tự Luận

Một khu đất hình chữ nhật có 3/5 diện tích để trồng cây, 3/10 diện tích |

Câu hỏi:

Một khu đất hình chữ nhật có

35

 diện tích để trồng cây,

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có 3/5 diện tích để trồng cây, 3/10 diện tích |

310

diện tích để đào ao thả cá, còn lại để làm khu chăn nuôi. Biết khu chăn nuôi có diện tích là 1152

m2

. Hãy tính:

1. Diện tích toàn bộ khu đất.

2. Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài, nếu chiều dài khu đất là 120m.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Phân số chỉ diện tích khu chăn nuôi là

135+310=110

 (diện tích khu đất).

Diện tích toàn bộ khu đất là: 

1152:110=11520 m2

2. Chiều rộng khu đất là:

11520 : 120 = 96 (m)

Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

96 : 120 = 0,8 = 80%.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!