Câu hỏi Tự Luận

Một khu đất hình chữ nhật có 3/5 diện tích để trồng cây, 3/10 diện tích |

Câu hỏi:

Một khu đất hình chữ nhật có

35

 diện tích để trồng cây,

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có 3/5 diện tích để trồng cây, 3/10 diện tích |

310

diện tích để đào ao thả cá, còn lại để làm khu chăn nuôi. Biết khu chăn nuôi có diện tích là 1152

m2

. Hãy tính:

1. Diện tích toàn bộ khu đất.

2. Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài, nếu chiều dài khu đất là 120m.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Phân số chỉ diện tích khu chăn nuôi là

135+310=110

 (diện tích khu đất).

Diện tích toàn bộ khu đất là: 

1152:110=11520 m2

2. Chiều rộng khu đất là:

11520 : 120 = 96 (m)

Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

96 : 120 = 0,8 = 80%.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!