Câu hỏi Tự Luận

Một đường thẳng đi qua đỉnh A của hình bình hành ABCD cắt BD |

Câu hỏi:

Một đường thẳng đi qua đỉnh A của hình bình hành ABCD cắt BD, BC, DC theo thứ tự ở E, K, G. Chứng minh rằng:

1. 

Bạn đang xem: Một đường thẳng đi qua đỉnh A của hình bình hành ABCD cắt BD |

AE2=EK.EG

2. 

1AE=1AK+1AG

3. Khi đường thẳng thay đổi vị trí nhưng vẫn đi qua A thì tích BK.DG có giá trị không đổi.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!