Câu hỏi Tự Luận

Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài |

Câu hỏi:

Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng

34

 chiều dài.

Bạn đang xem: Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài |

1. Tính diện tích đám đất đó.

2. Người ta để

712

 diện tích đám đất để trồng cây, 30% diện tích còn lại làm chuồng trại chăn nuôi. Tính diện tích khu chuồng trại.

3. Tính tỉ số diện tích khu chuồng trại so với diện tích cả đám đất.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Chiều rộng đám đất là:

80 ·

34

= 60 (m)

Diện tích đám đất là:

80 · 60 = 4800 (

m2

).

Diện tích trồng cây là:

4800 ·

712

 = 2800 (m )

Diện tích khu chuồng trại là:

(4800 − 2800) ·

3100

 = 600 (m ).

Tỉ số diện tích khu chuồng trại so với diện tích cả đám đất là:

600.1004800%=12,5%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!