Câu hỏi Trắc nghiệm

Mg + H2SO4(đặc) MgSO4+ H2S + H2O. Hệ số cân bằng (là các số nguyên đơn giản nhất) của phản ứng lần lượt là |

Câu hỏi:

Mg + H2SO4(đặc) MgSO4+ H2S + H2O. Hệ số cân bằng (là các số nguyên đơn giản nhất) của phản ứng lần lượt là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án đúng là:A

4Mg + 5H2SO4(đặc) 4MgSO4+ H2S + 4H2O

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!