Câu hỏi Tự Luận

Mẹ hơn con 24 tuổi. Năm năm trước đây tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 1/4 |

Câu hỏi:

Mẹ hơn con 24 tuổi. Năm năm trước đây tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là

14

. Tính tuổi con và tuổi mẹ hiện nay.

Bạn đang xem: Mẹ hơn con 24 tuổi. Năm năm trước đây tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 1/4 |

Xem lời giải

Trả lời:

Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên năm năm trước mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tuổi con 5 năm trước là:

24:41.1=8

 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

24 + 13 = 37 (tuổi)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!