Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark và Jack đều là người nước Mỹ, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Mark và Jack đều là người nước Mỹ, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Các tác giả trên đều là người nước Mỹ.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!