Câu hỏi Tự Luận

Lập phương trình đường thẳng (d), biết (d) |

Câu hỏi:

Lập phương trình đường thẳng

d

, biết

Bạn đang xem: Lập phương trình đường thẳng (d), biết (d) |

d

❶ Đi qua điểm

M(1;2)

 có hệ số góc bằng 3.

❷ Đi qua điểm

A(3;2)

và tạo với tia Ox một góc 

45

❸ Đi qua điểm

B(3;2)

 và tạo với tia Ox một góc

60

.

Xem lời giải

Trả lời:

Giả sử phương trình đường thẳng

d

 có dạng

y=ax+b

.

❶ Vì đường thẳng

d

có hệ số góc bằng 3 nên 

a=3

Vì điểm

M(1;2)

 thuộc

d

nên 

2=a.1+b=3.1+bb=1

Vậy phương trình đường thẳng 

d:y=x+5

❷ Đường thẳng

d

 tạo với tia Ox một góc

45

nên 

α=tan45=1

Vì điểm

A(3;2)

thuộc điểm

d

nên 

2=a.(3)+b=1.(3)+bb=5

Vậy phương trình đường thẳng 

d:y=x+5

❸ Ta xét hai trường hợp:

 • Trường hợp 1: Đường thẳng
  d

  tạo với tia Ox một góc

  60

  , ta được

  α=tan60=3

  .

Vì điểm

B(3;2)

thuộc điểm

d

nên 

2=a.3+b=3.3+bb=233

Vậy phương trình đường thẳng: 

d1=y=3x+233

 • Trường hợp 2: Đường thẳng
  d

  tạo với tia Ox một góc

  60

  , ta được: 

  α=tan60=3

Vì điểm

B(3;2)

thuộc điểm

d

 nên

2=a.3+b=3.3+bb=2+33

.

Vậy phương trình đường thẳng 

d2:y=3x+2+33

Kết luận, có hai đường thẳng

d1

d2

thỏa mãn điều kiện đề bài.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!