Câu hỏi Tự Luận

Lập phương trình đường thẳng (d), biết (d) |

Câu hỏi:

Lập phương trình đường thẳng

d

, biết

Bạn đang xem: Lập phương trình đường thẳng (d), biết (d) |

d

❶ Đi qua điểm

M(1;2)

 có hệ số góc bằng 3.

❷ Đi qua điểm

A(3;2)

và tạo với tia Ox một góc 

45

❸ Đi qua điểm

B(3;2)

 và tạo với tia Ox một góc

60

.

Xem lời giải

Trả lời:

Giả sử phương trình đường thẳng

d

 có dạng

y=ax+b

.

❶ Vì đường thẳng

d

có hệ số góc bằng 3 nên 

a=3

Vì điểm

M(1;2)

 thuộc

d

nên 

2=a.1+b=3.1+bb=1

Vậy phương trình đường thẳng 

d:y=x+5

❷ Đường thẳng

d

 tạo với tia Ox một góc

45

nên 

α=tan45=1

Vì điểm

A(3;2)

thuộc điểm

d

nên 

2=a.(3)+b=1.(3)+bb=5

Vậy phương trình đường thẳng 

d:y=x+5

❸ Ta xét hai trường hợp:

 • Trường hợp 1: Đường thẳng
  d

  tạo với tia Ox một góc

  60

  , ta được

  α=tan60=3

  .

Vì điểm

B(3;2)

thuộc điểm

d

nên 

2=a.3+b=3.3+bb=233

Vậy phương trình đường thẳng: 

d1=y=3x+233

 • Trường hợp 2: Đường thẳng
  d

  tạo với tia Ox một góc

  60

  , ta được: 

  α=tan60=3

Vì điểm

B(3;2)

thuộc điểm

d

 nên

2=a.3+b=3.3+bb=2+33

.

Vậy phương trình đường thẳng 

d2:y=3x+2+33

Kết luận, có hai đường thẳng

d1

d2

thỏa mãn điều kiện đề bài.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!