Câu hỏi Tự Luận

Không tính kết quả, hãy so sánh: (- 149).(- 146) với – 723 |

Câu hỏi:

Không tính kết quả, hãy so sánh:

(- 149).(- 146) với – 723

Bạn đang xem: Không tính kết quả, hãy so sánh: (- 149).(- 146) với – 723 |

Xem lời giải

Trả lời:

(-149). (-146) > -723

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!