Câu hỏi Tự Luận

Khối lớp 6 của một trường có 3 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 3/10 tổng |

Câu hỏi:

Khối lớp 6 của một trường có 3 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng

310

 tổng số học sinh. Số học sinh lớp 6B bằng

Bạn đang xem: Khối lớp 6 của một trường có 3 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 3/10 tổng |

1118

 số học sinh lớp 6A. Số học sinh lớp 6C nhiều hơn số học sinh lớp 6B là 8 người. Tính tổng số học sinh cả ba lớp.

Xem lời giải

Trả lời:

Phân số chỉ số học sinh lớp 6B là:

310.1118=1960

 (tổng số)

Phân số chỉ số học sinh lớp 6C là:

1310+1960=2360

 (tổng số)

Phân số chỉ số học sinh lớp 6C nhiều hơn số học sinh lớp 6B là:

23601960=115

 (tổng số)

Tổng số học sinh ba lớp là:

8:115=120

(học sinh).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!