Câu hỏi Tự Luận

Khối lớp 6 của một trường có 3 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 3/10 tổng |

Câu hỏi:

Khối lớp 6 của một trường có 3 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng

310

 tổng số học sinh. Số học sinh lớp 6B bằng

Bạn đang xem: Khối lớp 6 của một trường có 3 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 3/10 tổng |

1118

 số học sinh lớp 6A. Số học sinh lớp 6C nhiều hơn số học sinh lớp 6B là 8 người. Tính tổng số học sinh cả ba lớp.

Xem lời giải

Trả lời:

Phân số chỉ số học sinh lớp 6B là:

310.1118=1960

 (tổng số)

Phân số chỉ số học sinh lớp 6C là:

1310+1960=2360

 (tổng số)

Phân số chỉ số học sinh lớp 6C nhiều hơn số học sinh lớp 6B là:

23601960=115

 (tổng số)

Tổng số học sinh ba lớp là:

8:115=120

(học sinh).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!