Câu hỏi Trắc nghiệm

Khi xà phòng hoá hoàn toàn triolein bằng dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm là |

Câu hỏi:

Khi xà phòng hoá hoàn toàn triolein bằng dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Khi xà phòng hóa hoàn toàn triolein bằng dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm là C17H33COONa và glixerol

(C17H33COO)3C3H5+ 3NaOH3C17H33COONa + C3H5(OH)3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!