Câu hỏi Trắc nghiệm

Khi dịch ra tiếng anh, bài thơ Mây và sóng in trong tập thơ nào? |

Câu hỏi:

Khi dịch ra tiếng anh, bài thơ Mây và sóng in trong tập thơ nào?

Xem lời giải

Trả lời:

“Mây và sóng” được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su (Trẻ thơ), xuất bản năm 1909 và được Ta-go dịch ra tiếng Anh, in trong tập Trăng non xuất bản năm 1915.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!