Câu hỏi Trắc nghiệm

Khi dịch ra tiếng anh, bài thơ Mây và sóng in trong tập thơ nào? |

Câu hỏi:

Khi dịch ra tiếng anh, bài thơ Mây và sóng in trong tập thơ nào?

Xem lời giải

Trả lời:

“Mây và sóng” được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su (Trẻ thơ), xuất bản năm 1909 và được Ta-go dịch ra tiếng Anh, in trong tập Trăng non xuất bản năm 1915.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!