Câu hỏi Trắc nghiệm

Jack Canfield và Mark Victor Hansen là những tác giả đồng sáng lập bộ sách Chicken Soup for the Soul, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Jack Canfield và Mark Victor Hansen là những tác giả đồng sáng lập bộ sách Chicken Soup for the Soul, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Đúng

– Đây là bộ sách nổi tiếng của hai nhà văn trên.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!