Câu hỏi Trắc nghiệm

Jack Canfield và Mark Victor Hansen là những tác giả đồng sáng lập bộ sách Chicken Soup for the Soul, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Jack Canfield và Mark Victor Hansen là những tác giả đồng sáng lập bộ sách Chicken Soup for the Soul, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Đúng

– Đây là bộ sách nổi tiếng của hai nhà văn trên.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!