Câu hỏi Trắc nghiệm

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây? |

Câu hỏi:

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Quê hương: Nghệ An =>cùng quê với Bác Hồ.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!