Câu hỏi Trắc nghiệm

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây? |

Câu hỏi:

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Quê hương: Nghệ An =>cùng quê với Bác Hồ.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!