Câu hỏi Tự Luận

Hình chữ nhật ABCD có M, N theo thứ tự là trung điểm của AD, BC |

Câu hỏi:

Hình chữ nhật ABCD có M, N theo thứ tự là trung điểm của AD, BC. Gọi E là một điểm bất kì thuộc tia đối của tia DC, K là giao điểm của EM và AC. Chứng minh rằng NM là tia phân giác của góc KNE.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Hình chữ nhật ABCD có M, N theo thứ tự là trung điểm của AD, BC |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!