Câu hỏi Tự Luận

Hình bình hành ABCD có góc A = 60 độ. Lấy các điểm E, F theo |

Câu hỏi:

Hình bình hành ABCD có

A^=60°

. Lấy các điểm E, F theo thứ tự thuộc các cạnh AD, CD sao cho DE  = CF. Gọi K là điểm đối xứng với F qua BC. Chứng minh rằng EK song song với AB.

Bạn đang xem: Hình bình hành ABCD có góc A = 60 độ. Lấy các điểm E, F theo |

Xem lời giải

Trả lời:

Gọi N là giao điểm của ED và KC, khi đó tam giác NCD đều mà CK = DE (cùng bằng CF) nên tam giác NKE đều. vậy EK//AB.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!