Câu hỏi Tự Luận

Hình bình hành ABCD có góc A = 60 độ. Lấy các điểm E, F theo |

Câu hỏi:

Hình bình hành ABCD có

A^=60°

. Lấy các điểm E, F theo thứ tự thuộc các cạnh AD, CD sao cho DE  = CF. Gọi K là điểm đối xứng với F qua BC. Chứng minh rằng EK song song với AB.

Bạn đang xem: Hình bình hành ABCD có góc A = 60 độ. Lấy các điểm E, F theo |

Xem lời giải

Trả lời:

Gọi N là giao điểm của ED và KC, khi đó tam giác NCD đều mà CK = DE (cùng bằng CF) nên tam giác NKE đều. vậy EK//AB.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!