Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình ảnh thơ trong tác phẩm Mây và sóng có đặc điểm gì? |

Câu hỏi:

Hình ảnh thơ trong tác phẩm Mây và sóng có đặc điểm gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Sử dụng hình ảnh giàu chất trữ tình mang ý nghĩa biểu tượng.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!