Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình ảnh thơ trong tác phẩm Mây và sóng có đặc điểm gì? |

Câu hỏi:

Hình ảnh thơ trong tác phẩm Mây và sóng có đặc điểm gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Sử dụng hình ảnh giàu chất trữ tình mang ý nghĩa biểu tượng.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!