Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Nhữngcánhbuồm ẩn dụ cho điều gì? |

Câu hỏi:

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho điều gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho khát vọng khám phá của hai cha con.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Nhữngcánhbuồm ẩn dụ cho điều gì? |

Câu hỏi:

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho điều gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho khát vọng khám phá của hai cha con.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!