Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Nhữngcánhbuồm ẩn dụ cho điều gì? |

Câu hỏi:

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho điều gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho khát vọng khám phá của hai cha con.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Nhữngcánhbuồm ẩn dụ cho điều gì? |

Câu hỏi:

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho điều gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho khát vọng khám phá của hai cha con.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!