Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình ảnh “mây và sóng” trong bài thơ biểu tượng cho điều gì? |

Câu hỏi:

Hình ảnh “mây và sóng” trong bài thơ biểu tượng cho điều gì?

Xem lời giải

Trả lời:

“Mây và sóng” biểu tượng cho những thú vui lôi cuốn, hấp dẫn của cuộc sống.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!