Câu hỏi Trắc nghiệm

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R ? |

Câu hỏi:

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên

?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!