Câu hỏi Tự Luận

Gọi O là giao điểm của các đường chéo hình thoi ABCD, E và F |

Câu hỏi:

Gọi O là giao điểm của các đường chéo hình thoi ABCD, E và F theo thứ tự là hình chiếu của O trên BC và CD. Tính các góc của hình thoi biết rằng EF bằng một phần tư đường chéo của hình thoi.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Gọi O là giao điểm của các đường chéo hình thoi ABCD, E và F |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!