Câu hỏi Tự Luận

Gọi M là điểm bất kì trong tam giác đều ABC. Cac điểm A’, B’, C’ |

Câu hỏi:

Gọi M là điểm bất kì trong tam giác đều ABC. Cac điểm A’, B’, C’ là hình chiếu của M trên các cạnh BC, AC, AB. Tính tỉ số 

MA+MB+MCAB+BC+CA

Bạn đang xem: Gọi M là điểm bất kì trong tam giác đều ABC. Cac điểm A’, B’, C’ |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!