Câu hỏi Tự Luận

Gọi H là trực tâm tam giác đều ABC, đường cao AD. Lấy điểm M |

Câu hỏi:

Gọi H là trực tâm tam giác đều ABC, đường cao AD. Lấy điểm M bất kì thuộc cạnh BC. Gọi E và F theo thứ tự là hình chiếu của M trên AB, AC. Gọi I là trung điểm AM.

1. Xác định dạng của tứ giác DEIF.

Bạn đang xem: Gọi H là trực tâm tam giác đều ABC, đường cao AD. Lấy điểm M |

2. Chứng minh rằng các đường thẳng MH, ID, EF đồng quy.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!