Câu hỏi Tự Luận

Gọi H là trực tâm tam giác đều ABC, đường cao AD. Lấy điểm M |

Câu hỏi:

Gọi H là trực tâm tam giác đều ABC, đường cao AD. Lấy điểm M bất kì thuộc cạnh BC. Gọi E và F theo thứ tự là hình chiếu của M trên AB, AC. Gọi I là trung điểm AM.

1. Xác định dạng của tứ giác DEIF.

Bạn đang xem: Gọi H là trực tâm tam giác đều ABC, đường cao AD. Lấy điểm M |

2. Chứng minh rằng các đường thẳng MH, ID, EF đồng quy.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!