Câu hỏi Tự Luận

Gọi ABCD là độ dài bốn cạnh (không nhất thiết liên tiếp) của một |

Câu hỏi:

Gọi ABCD là độ dài bốn cạnh (không nhất thiết liên tiếp) của một tứ giác có diện tích S. Chứng minh rằng

2Sab+cd

. Khi nào xảy ra đẳng thức?

Bạn đang xem: Gọi ABCD là độ dài bốn cạnh (không nhất thiết liên tiếp) của một |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!