Câu hỏi Tự Luận

Gọi ABCD là độ dài bốn cạnh (không nhất thiết liên tiếp) của một |

Câu hỏi:

Gọi ABCD là độ dài bốn cạnh (không nhất thiết liên tiếp) của một tứ giác có diện tích S. Chứng minh rằng

2Sab+cd

. Khi nào xảy ra đẳng thức?

Bạn đang xem: Gọi ABCD là độ dài bốn cạnh (không nhất thiết liên tiếp) của một |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!